Циклова комісія землевпорядних дисциплін

Циклова комісія землевпорядних дисциплін працює над проблемою:
організація навчального процесу на основі забезпечення якісної дистанційної та очної підготовки фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатних вирішувати складні виробничі завдання з геодезії, землевпорядного проектування, земельного права, земельного кадастру, забезпечення підготовки конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни шляхом поєднання освіти з наукою та виробництвом, забезпечення потреб суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.

Головними напрямками роботи циклової комісії над даною проблемою є:
1. формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців, прищеплення любові до обраної професії;
2. організація і забезпечення якісної підготовки студентів в умовах дистанційного та очного навчання, що відповідає сучасним реаліям;
3. використання комп’ютерних технологій як засобу підвищення якості знань студентів;
4. постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів;
5. удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю;
6. забезпечення підготовки конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни

Викладачі циклової комісії:
• формують знання, уміння та навички студентів у галузі геодезії та землеустрою на рівні діючих стандартів освіти;
• створюють програми навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних вимог і технологій;
• удосконалюють розвиток у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
• спонукають студентів до участі в різних конкурсах, олімпіадах;
• формують творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців;
• проводять профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл.

Викладачі впроваджують у освітній процес:
• лекції , лабораторно – практичні заняття, ділові ігри, конференції в он-лайн форматі та при очній формі навчання;
• інтерактивні методи: метод «мозкового штурму», роботу в малих групах, метод проектів;
• мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, он-лайн тести тощо.

Циклову комісію очолює – Казюк Тетяна Михайлівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: земельний кадастр; геодезичні роботи при землеустрої; основи картографування; основи проектування доріг місцевого значення; основи стандартизації, сертифікації та метрології).

Склад комісії:

Бурдейний Ігор Петрович – виконуючий обов’язки директора коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. (Дисципліни: земельне право).

Костюк Оксана Володимирівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії. (Дисципліни: грошова та експертна оцінка земель; управління земельними ресурсами; державний контроль та моніторинг земель).